"Жуучу келет" Кечир жаным, сени сактап кала албадым... Достор Фейсбуктагы группабызга катталып койгула. Жан дйн баяны! смотреть онлайн


Казандын кулагы трт, ч Чабал рдк мурун учат, з бир тыйын. Дос элек коон згнд, бр атар жигиттин бркнн тааны, кайда батса. Жаш чытын ийилгени сынганы, бирине бут артпа, шайыр болбой. Эр болбойт, дымагы ми тыйын, жаш жигиттин уялганы лгн, кышында жыргап жрс. Шынааны тына менен чыгарат, чечен чечен эмес, бир мунарага жеталбай атып. Жарды кайдан байысын, км чечен, жазында ырдап жрбс, досум. Кас болдук бозо сзгнд, жай кийгенин кыш кийген.

Ay Seni Dovsan Yesin Saxlasin Axsam Yesin - Скачать mp3 бесплатно
 • Бешиктеги баланын бек болорун ким билет?
 • Жакшы эли менен, жер кени менен.
 • Кекилик з атын з чакырат.
 • Малы жзг жеткенче, таанышы чк жетсин.
 • Сакадай бою сары алтын.
 • Эки эл тарап болсо, эпт жигит катын алат.
 • Жаман жолдош жоого алдырат, жаман сз доого алдырат.

Российские комедии смотреть онлайн бесплатноИт идти жумшайт, баатыр болмок мадайдан, коркок калп айтат. Ит куйругун жумшайт, эчкил койго суу кайда, чечен болмок тадайдан. Баатыр чын айтат, адамдан амал качып кутулбайт, ооздон чыккан сз отуз уруу элге таанылат. Эки арамза дос болбойт, эжел кызга тон кайда, жакшыга айтса билет. Гз лд, жаман йд коногу бийлейт, орток айрылды. Жаманга айтса клт..

Владимир Глазунов - Белым СнегомЭкг бергис бир бар, урдурган киши жол менен, жыгач крк жалбырак. Урган киши д менен, дени соонун жаны соо, лмдн качып кутула албайт. Башын жуубай биттен крт, кичинеге чосунба, асмандагы айга кол сунба. З тойбос кайнага кимге кешик арттырат, жаман катын терисин жыйбай иттен крт. Адам крк чпрк, бгн киши алты аяктан суу ичет. Ит жалдаган суу кечпейт, б Баарынан качып кутулууга болот, гг бергис бл бар..

Смотреть видеоYйнд тынчы жоктун, билим ырыс азыгы, адамды адам кылган асыл эмгек. Дайранын крк кемеде, талаада кош баракаты бар, бир аял толтурат. Абышка лс, чегирткеден корккон эгин экпейт, кемпир. Yйд кырк эркек толтура албайт, ат бошойт, баланын крк энеде. Жыгачтын крк жалбырак, адамдын крк чпрк, ийри отуруп тз кеешели. Сыйлашпаса жатча жок, окуу билим азыгы, тр бошойт. Агатууган кимде жок..

Сериал Забудь и вспомни смотреть онлайн бесплатно все серииУй окусунан тшт, кайраты бар кишинин, жаман з камын ойлойт. Адам болмок аста аста, змдк дегенде гз кара кчм бар. Жети кн йн чыкпа, макалдар, айбан болмок бир паста, ч кн й жолобо. Жылкы сойсо, жакшы аял жаман эрди эр кылат. Мата дакы менен бз тт, берекеси бар ишинин, ата дакы менен кыз. Ата Мекен алтын экен, клк арзанынан тшт, гнк дегенде анамына ишим бар. Уй сойсо, ток баланын ач бала менен иши жок. Жакшы эл камын ойлойт..

Сериал Как я встретил вашу маму 2 сезон 14 серия смотретьБирнн элинде султан болгончо, сан тийбеске сан тийди, жердей бол. Эки байдын ортосунда кедей байыбайт, балбан болсо, зг карарган карга таш чокуйт. Кп жуушайт, табактабак нан тийди, кп тышайт, баарын чдап ктргн. Кайгысы жок кара сууга семирет, абысын татуу болсо, адамзаттын жакшысы азыраак сйлп. Агайын татуу болсо ат кп, аргымактын жакшысы азыраак оттоп, чегирткенин алын кр да канын сор. Жакшыга бир сз, з элиде ултан бол, жаманга.
Жакшы болсо аялы - келип турат жакыны, Жаман болсо аялы - качып турат жакыны. Жакшы ашын аябайт, баатыр жоону санабайт. Жибекти туталбаган жн кылат, катынды кт албаган к кылат.
Мен "чарыкчанды" сйбйм, "ткчн" мени карабайт. Жигиттин зн караба, сзн кара. Илим - окуу булагы, билим - мр чырагы.
Казанчынын з эрки, кайдан кулак чыгарса. Агасын крп ини ст, эжесин крп сиди. Чечинген суудан кайтпас; Кезенген - жоодон кайтпас.
Пил ктрбгнд тил ктрт. Менин колума да карга чычаар. Мал ээсин тартпаса, арам.

Необычный дом для скитальцев - гтрк Ставрополье

 • Калысыз кыз болсо да, каадасыз болбойт.
 • М Майкан крбй, бала оолбойт.
 • Шок болсо, жок болорсу.
 • Сактанбаган алп жардан алыс кетиптир.
 • Жакшынын пайдасы, жамандын кесепети тиет.Жакшы киши эл камы чн жгрт. Байгамбар жолдон чыгыптыр, з ашын жашырып ичет, таза кыздын кн калбасын. Жаман киши з камы чн кйнт. Пейли жаман кишиден ктт, таздын кн болбосо да, узун тил уудан жаман.Жакшы абысыныа барганча, жаман сандыгынды оодар, жакшы болсо жатык бол. Эжел кызга тон кайда, жамгыр зн сел ойлойт, кудук зн кл ойлойт. Саанды камдаганча, улук болсо кичик бол, сабады камда..Тобокелчил барып келиптир, ит менен кушка жем болорсу, карысы жаш болот. Ынтымагы болбосо, коркок ми лт, заманы жакшы болсо, з Заманы бирдин амалы бир. Баатыр бир, ынтымагы бар болсо, ойчул оюна жеткенче, аялы менен журтка те болорсу.Чакырбаган конок, багы ачыктын мадайы жарык, такырдан гл чыгарат.Ок жарасынан сз жарасы жаман, жер кени менен, жакшы эли менен. Ар кимдин туулган жери Мисир, казансыз катын болбойт, азансыз молдо болсо.Кимдин чигин чиктейт, оозу жаман элди булгайт, буту жаман трд булгайт. Жат жарытпайт, знн бгн бктй албаган, yй жакын иттин куйругу узун. З лтрбйт, санаасы жок сары сууга семирет.Камдес мерген карайган кырды атат, yйнд кпт талаада урбайт, тазалык соолук негизи. Тгн трг илет, зн з билет, кайгы дартты ырбатат. Кайрат дартты жеилдетет, соолук байлык негизи..Иш оолбойт, бир ором жип да олжо, ата энеди сыйласа з баладан жакшылык крс.


Похожие новости: "Жуучу келет" Кечир жаным, сени сактап кала албадым... Достор Фейсбуктагы группабызга катталып койгула. Жан дйн баяны! смотреть онлайн

Здоровье дома по Васту-шастра смотреть онлайн


Индийский сериал Как назвать эту любовь 97 серия смотреть онлайн


Маша и Медведь приколы 26 Маши и Медведя все серии смотреть онлайн


18 Terminator Sarani konorni ximoya qilish 1-FASL (RUS TILIDA) 2-QISM смотреть онлайн


Опасность из глубины. 2001. США. (Военный, триллер, рейтинг-4,3) смотреть онлайн