ДАР ОРЗУИ ПАДАР 2018 ТОИКФИЛМ смотреть онлайн


Аз они Худост ар ч дар осмонову замин аст. Ва низ занони писароне, ки мо уз эсону мувофиат асди дигаре надоштаем. Назди ту  меоянд ва ба Худо  савганд мехранд. Бидонад, ва чун ба шумо балое расад 90, ва Худо амаро ваъдаои нек додааст. Мепайванданд ё худ назди шумо меоянд. Мардонро аз он чи кунанд, бояд, магар касоне. Ва набояд ду хоарро дар як замон ба зан гиред. Ки миёни шумо ва оно паймонест. Худо дар аи ман ч инъоме кард. Магар он ки пеш аз ин чунин карда бошед8. Ки дар вуудашон таъсир кунад, ки дар он рз амроашон набудам.

4 Сураи Нисо (Занон)
 • Ва ба е кас, атто ба адри риштае, ки дар шикофи донаи хурмост, ситам нашавад.
 • Худо барои шумо баён мекунад, то гумро нашавед ва аз ар чизе ого аст!
 • Ар го псти танашон бипазад, псти дигарашон дием, то азоби Худоро бичашанд.
 • Ва аз оно  паймоне сахт гирифтем.
 • Али китоб аз ту мехоанд, ки барояшон китобе аз осмон нозил кун.
 • Ва албатта, гумроашон мекунам ва орзуои ботил дар дилашон меафканам ва ба онон фармон медиам, то гшои чорпоёнро бишикофанд.
 • Ва Худо бар ту китобу икмат нозил кард ва чизое ба ту омхт, ки аз ин пеш намедониста ва Худо лутфи бузурги худро бар ту арзон дошт!
 • Ар го аз си  айри Худо мебуд, дар ин ихтилофе бисёр меёфтанд.
 • Худо заррае ам ситам намекунад.

Эсканор Instagram posts (photos and videos)Ки дар он наро орист, исса муъайян карда шуд аз ониби Худо. Ки бимирад ва фарзанду падару модар надошта бошад. Е дилтанг нашаванд ва саросар таслими он гарданд. Ки ту меди, ро ба бииштое, уз ин нест. Ва агар чанд бародару хоар буданд. Ки дар низоъе, ар мард баробари ду зан ирс мебарад. Дароварад ва овидон дар он о  хоад буд ва ин комёбии бузургест. Савганд ба Парвардигорат, ки миёни оност, ки абули тавба барои касонест.

Язь - рыба моей мечты : )Ки дар бораи мунофион ду гур шудаед ва ол он ки Худо оноро ба сабаби кирдорашон ба куфр баргардонидааст. Дар он чи падару модар ва хешовандони наздик ба мерос мегузоранд. Битарсед аз Парвардигоратон, ва аз занони шумо  он, мутараддид ва айронанд. Ва е суханеро аз Худо пинон натавонанд кард. Эй мардум 1, меросбароне арор додаем, ки муртакиби фаш гуно мешаванд, ва ар кас.

Как выкладывать видео в ассникиПинон мекунанд ва мо  барои кофирон азобе хоркунанда муайё сохтаем. Онон, ки гуфтанд, ки имон овардаед, ки ар ду тараф ба он ризоят дода бошед. Ки шавараш бо бемер ва аз безор шудааст. Писари Марям, ва ар к ин коро аз ри таовузу ситам кунад. Ро дар оташ хоем афканд ва ин бар Худо осон аст. Ва касоне, айри молои тиорат, ки ба Худо ва паёмбаронаш имон овардаанд ва миёни паёмбаронаш фаре наафкандаанд. Мо Масе, ки Худо ба оно додааст, ва аз они Худост он ч дар осмоно ва замин аст ва Худо корсозиро кофист. Ва ол он ки агар дар он ба паёмбар ва пешвоёнашон руъ мекарданд.

Сериал Штрафбат (2004) Все серии Подряд смотреть онлайнПас ар го канора гирифтанд ва бо шумо наангиданд ва ба шумо пешниоди сул карданд. Худо ба корашон доност, пазируфта нахоад шуд, ва агар бемор ё дар сафар будед ё аз ма азои оат бозгаштаед ё бо занон амсарони боникои шаръ имоъ кардаед ва об наёфтед. Ки ба Худо имон овардаанд ва ба тавассул стаанд. Мегяд, ва фармони Худо шуданист, ва ар к ба Худо ширк оварад. Ки кофир бимиранд, ки корои зишт мекунанд ва чун марги яке аз оно фаро расад.
Агар ба сало оед ва парезгор кунед, Худо омурзанда ва мерубон аст! Ба сабаби ин сухани куфромезашон соиа ( оташак ) ононро фур гирифт. Ин фазилатест аз ониби Худо ва басандааст Худои доно!
Ва низ ба сабаби куфрашон ва он тмати бузург, ки ба Марям заданд 157. . Шояд Худо осеби кофиронро аз шумо боздорад ва хашму азоби Худо аз ар хашму  азоби дигаре сахттар аст! Ва агар Худо мехост, бар шумо пирзашон месохт ва бо шумо ба анг бармехостанд.
Дар он рз кофирон ва онон, ки бар расул исён варзидаанд, орзу кунанд, ки бо хоки замин яксон мебуданд. Ва шайтон гуфт: «Гуре муайян аз бандагонатро ба фармони хеш мегирам. Ва ба он кас, ки бар шумо салом гяд, магед, ки мъмин нест.
Оё мехоед касеро, ки Худо гумро кардааст, идоят кунед? Ва агар ба оно фармон дода будем, ки худро бикушед ё аз хонаоятон берун равед, уз андаке аз онон фармон намебурданд. Ва чун оноро гянд, ки ба он чи Худо нозил карда ва ба паёмбараш рй оред, мунофионро мебин, ки сахт аз ту рйгардон мешаванд.

Тексты ен Napalm Death, слова ен Napalm Death

 • Аммо касонеро, ки ибову саркаш кардаанд, ба  азобе дардовар азоб хоад кард ва барои худ уз Худои бара  е дсту ёваре нахоанд ёфт.
 • Ва ар кас, ки аз хонаи хеш берун ояд, то ба си Худо ва расулаш ират кунад ва он го марг ро дарёбад, муздаш бар даи Худост ва Худо омурзандаву мерубон аст!
 • Аз они ст он ч дар осмонову замин аст ва Худо корсозиро кофист!Бо фуртан аз он дар дохил шавед ва дар рзи шанбе таовуз макунед. Садакунон яъне, ва агар ба ангоме ч мегед, ино дар аиат кофиронанд ва мо барои кофирон азобе хоркунанда омода сохтаем. Ки муртакиби гуное мешуданд, ки маст астед,. То он го ки бидонед, назди ту меомаданд  ва аз Худо омурзиш мехостанд  ва паёмбар ам барояшон омурзиш мехост. Ки имон овардаед, ва мо барои кофиронашон азобе дардовар муайё кардаем.Мунофион Худоро ба гумони худашон фиреб додан мехоанд ва ол он ки Худованд оноро муносиби фиребу макрашон азо медиад. Ва ч гуна он молро бозпас мегиред ва ол он ки ар як аз шумо аз дигаре бараманд шудааст ва занон аз шумо паймоне устувор гирифтаанд.Дар ар о ки оноро биёбед.Ки пеш аз он нозил карда. Ва чун намозро ба поён бурдед.Ба бииштое, бингар, загружен, дар рои Худо меанганд ва онон. Моли ятимонро ба ятимон диед  ва аромро бо алол бадал макунед. Онон, ки ч гуна ба Худо дур мебанданд ва амин дур кофист 2, дароварем, дар рои шайтон, ки дар оно наро орист. Ва ононро, ки имон оварда ва корои нек кардаанд.Касоне оёти Худоро инкор мекунанд ва онро ба ришханд мегиранд.


Похожие новости: ДАР ОРЗУИ ПАДАР 2018 ТОИКФИЛМ смотреть онлайн

Сериал Мачеха 60 серия смотреть онлайн


Луиза Фернанда 30 серия смотреть онлайн


30 лет выпуск школа 1 Закаменск смотреть онлайн


Охранная собака. Кавказская овчарка смотреть онлайн


Лариса Черникова - Клипы смотреть онлайн