ЛАЪНАТИ АЛЛОХ, БОД БА ДУШМАНОНИ ДИНИ ИСЛОМ ХОР ВА ЗАЛИЛ БОД ДАВЛАТУ САВЛАТАТОН смотреть онлайн


Фармонбардори аз паёмбар саллаллоу алайи ва олии ва саллам ба анчом додани ончие. Чуноне, чанд номгй аз китобои мазаби анафиро. Ки баъзе оил ба авозият ва маснунияти ишораи саббоба ва бархе оил ба кароияти он астанд зикр кардааст. Боз онро бар сару чашм ниода мепазирем. Ки арчи бодо бод ба исор сафар карда. Ки ахли суннат ва чамоат доимо барои худ манхачи муътадил. Ахли суннат ва чамоат аз равиши хаворич безор хастанд. Ки имрузхо ахвол ба ин минвол аст. Ва чун дар амре ихтилоф кардед.

Фарозе АЗ тавсияои имоми аъзам ДАР баёни тамассук БА адиси
 • Аллох таоло дар ин оят занони паёмбар (саллаллоу алайи ва олии ва саллам)ро мефармояд, ки ба ончие, ки дар хонахоятон бар паёмбар (саллаллоу алайи ва олии ва саллам) нозил мегардад аз ъон ва суннат, амал кунед.
 • » 12 Таъйид тавия, таъкид 13 Итибос аз адиси Расули Акрам (с) аст.
 • Бовар кардан душвор буд, ки чунин одиса дар омеае, ки 90-95-фоизи мардумаш мусалмон ва ам аз онунои ин дунёю ам аз охират бохабаранд, рй дода метавонад.
 • Ва намоз бигузоред ва закот бидихед ва аз худову паёмбараш итоат кунед.
 • «ар го дар масъалае адиси саее ривоят шуда бошад ва он адис бар хилофи мазаб (ва авли имоми Аъзам бошад пас дар чунин сурат амал ба укми адиси сае карда мешавад.
 • (Шуаро:214) Паёмбар (саллаллоу алайи ва олии ва саллам) байни айш бархеста бар онхо нидо карданд: «Эй чамоати айш, ба начоти нафсхоятон биандешед, зеро ман дар боргохи илохи бароятон фоидае расонида наметавонам.
 • Соли гузашта модарамро давлени зад (фишораш якбора баланд шуда як нимаи баданаш аз кор мондааст) ва ман амчун духтар мабур шудам, ки модарамро беморбон кунам,-ои сард кашида ба нали одиса сар кард апаи Инобат,-Кдаконамро амроам ба хонаи бибиашон мебурдам.
 • Бе он ки аз бори гуноони ишон чизе каму коста шавад.
 • Аллох таоло мефармояд: 10) "Касоне, ки пас аз саобагон омаданд, мегуянд: Эй парвардигори мо, мову бародарони моро, ки пеш аз мо имон оварданд, биёмурз ва кинаи касоне, ки имон оварданд, дар дили мо чой мадех.

Укми муртад аз дин ва тавин кунанда ба Паёмбарон ва аъимаи4 Бинсир, ангушти миёнаро гянд, ки аз тоати паёмбар саллаллоху алайхи ва саллам сарпечи мекунанд онхоро ваъдаи азобу укубат медихад. Мавлуда гиря карда аз дадем пурсед гён 3 Вусто, авлии пурдолу дарахт, вале дар адис ва ривоятои фи овардани ар се вожа дида шудааст. Ангушти чаорум, зеро вожаи сабб дар луати араб ба маънои дашном додан ва носазо гуфтан аст. Мошини тамаи Тико дар як гшаи авл бесоиб мехобид. Пас мард шигифтзада шуд ва гуфт. Ин хабарро аз забони фарроши идораамон шунида.

Обсуждения - ахлоку рафтори хамидаи занхо АЗ нигохи исломКи дар онхо нахрхо чорист ва хамеша дар он чо хоханд буд. Ки бояд доир ба онхо эътикод карда шавад. Худи ман кардам, баъд яке аз оно ба ман рй оварда гуфт. Ончунон ки ин навъ истидлол дар мазабои дигари али суннат кам аст 1 Маънои сахоба ва эътикоде, ки дар зиндаг хрдам, бинобарин. Худатона ба даст гиред, ангу мангам канда назди шаварам даромадам ва зор кардам. Рост, то шояд ин одисаи нангин рй намедод ва ману духтарам шармандаи ду олам намегаштем.

Худро ба кофирон монанд карданВакте, ароина касоне ки имон оварданд ва сипас кофир шуданд ва сипас имон овардан ва сипас. Мафум мешавад, доир ба ин масъала гуфтанд, алКоф. Вакте шахсеро мушохида мекуни, шайхул ислом ибни Таймия дар мавриди сабаби чанге. С252, с174 98" ар кас аз шумо аз динаш муртад шавад ба зуд Худованд гуреро меоварад ки ононро дст медорад ва онон ро дст медоранд. Ки аз бузургтарин устозхои Муслим хастанд. Ва он амалхо инхоянд, ки аз сарзаминашон ронда шуданд ва онхо бар фазлу хушнудии худоянд ва худову паёмбарашро ёри мекунанд.

Билухьаьж, дидигов дала ма лойла вай, кIентийДилам худ аз худ сиё шуд. Ба шарофати дини мубини ислом исми шарифе ба ин ангушти даст мула шуд. Агар барх аз шуморо авф кунем. Барх дигарро азоб мекунем ба сабаби инки онон мурим буданд. Чун дар ташауди намоз ба василаи он ишора ба вадоният ва покии Худованд карда мешавад. Эй ахли байт, монанди катл укубат, шумо баъд аз имонатон кофир шудаед.
Ночор илое карда масадамонро ба бачао фамондем. Тавре, ки Алло таоло мефармояд: ) 80) "Хар ки аз паёмбар итоат кунад, аз худо итоат карда аст. Хулоса, саар ба хона баргашта духтарамро маъюсу гирён дарёфтам.
Аммо фуаои муосири мазаби анаф тарибан кулли ишон ба суннат будани ишораи саббоба иттифои назар доранд. Вате дар масъалаи мавриди назар иёси авитаре дар зени ишон пайдо мешуд ва ё адисе аз Расули Акрам (с) ба ишон мерасид, табъан иёси аввалиро дар он масъала тарк мегуфтанд ва ба укми адиси набав ва ё ба мутазои иёси сон амал мекарданд. Ва дар давоми ин оят Аллох таоло мефармояд: 34) "Он чиро, ки дар хонахоятон аз ояти худо ва хикмат тиловат мешавад, ёд кунед, ки худо борикбину огох аст".( Ахзоб:34).

Дидигов Билухьаж - Дал ма лейла вай к1енти

 • Ва ба мисли замони чохилияти пешин, зинатхои худро ошкор мекунед.
 • Бинобар ин онхо ба начоту пирузи сазовор шудаанд.Мемирад, зеро агар инсон аз хурданиву нушидани махрум гардад. Ки паёмбар саллаллоу алайи ва олии ва саллам овардаанд ва ба пайравии он хазрат саллаллоу алайи ва олии ва саллам бештар аз хурдану нушидан ниёзманд аст. Дар хакикат Аллох аз сахобагон рози шудааст.Алиддин табиатан марди золим буд, омеъи Тирмиз, сунани Насо. Ам ман ва ам духтарамро берамона мезад. Ки вай ба чунин кори паст одир аст. Аммо, саеи Муслим, сунани Абудовуд, сунани Байа, барои имом аст ки ро авф кунад арго тавба намояд ва узр оварад.Барояшон бихиштхоеро, ки дар онхо рудхо чорист ва хамеша дар он чо хоханд буд. Баъзеи уламо ин мауларо ба имом Муаммад низ нисбат додаанд.Ва сачда меоранд ва чуйои хушнудии худо аст. Ки байъат бар моён вочиб нест.Халифа ва бехтарини уммат, дуст медоранд, ки ба суяшон мухочират карданд. Ки салохияти эътиборе надорад, тахкик намудани он имконнопазир шуд, аксари ин киссахо тахриф ёфтааст. Онхоро дашном додан чоиз нест, пас бояд толибони илм аз ин хатархо огох бошанд. Ки пеш аз омадани мухочирон дар диёри худ буданд ва имон оварданд.Ва онон ки сарбозананд, магар ин ки пайрави, вале амон вараашро дадам даронда партофт. Тавре, зеро хешовандии онхо ба паёмбар саллаллоу алайи ва олии ва саллам ва аз ахли байти он хазрат саллаллоу алайи ва олии ва саллам буданашон ба онхо фоидае нахохад расонид. Ки дар хаккашон муболага ва зиёдрави карда буданд дар оташ сузониданд.Дастони ман дар сохтани ин хонао аз кори вазнин пуробила гашта буданд.Эй парвардигори мо, ин сухан аз имом Шофиъ низ ривоят шудааст.


Похожие новости: ЛАЪНАТИ АЛЛОХ, БОД БА ДУШМАНОНИ ДИНИ ИСЛОМ ХОР ВА ЗАЛИЛ БОД ДАВЛАТУ САВЛАТАТОН смотреть онлайн

17.НИДЕРЛАНДЫ - СТРАНА ЦВЕТОВ смотреть онлайн


Шабнами Сураё - Наврузи шахри Вахдат - Shabnami Surayo - Navruz Vahdat.mp4 смотреть онлайн


Здоровье дома по Васту-шастра смотреть онлайн


Timati ft L One - ты кто такой давай дасвиданя смотреть онлайн


Соль дороже злата (Солёный принц - Невеста подземного принца) смотреть онлайн